3 min read

Ont-leren wordt een belangrijke skill

Hoe sneller de werknemers uit je organisatie leren, hoe sneller je als bedrijf kan groeien. Dat heeft belangrijke implicaties voor de rol van HR, stelt marketingexpert Dirk Schyvinck vast. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek stelde CrossCast hem enkele prangende vragen over de toekomst van opleidingen.

In zijn boek ‘Wat als we straks 100 worden’ wijst marketingexpert Dirk Schyvinck op de huidige spanning tussen de stijgende levensverwachting en technologische revoluties, die elkaar steeds sneller opvolgen. “We worden demografisch gesproken steeds ouder, terwijl de technologische revolutie steeds meer skills vraagt die kenmerkend zijn voor een jongere generatie (digital natives).” stelt hij.

Lifelong learning is niets nieuws, hoor ik u denken. Maar.

Bijscholen is niet genoeg, je moet jezelf heruitvinden

Bijscholen is kennis toevoegen aan een bestaande basis, het is transformatief. Jezelf heruitvinden is disruptief. Het gaat in eerste instantie om het ont-leren van gewoontes en denkpatronen om daarna dingen anders te gaan aanpakken.

"Ik pleit er niet voor om kennis uit het verleden overboord te gooien, zeker niet. Wel om die kennis geen barrière te laten zijn." - Dirk Schyvinck

Een voorbeeld. Er zijn marketeers die klassieke media als TV en radio ten dode opschrijven en enkel nog heil zien in digitale media. Zij proberen nieuwe technieken uit op deze nieuwe media, van meer videoboodschappen gebruiken tot het opzetten van fake social media profielen voor marketingdoeleinden - nieuwe technieken met wisselende successen en soms twijfelachtige ethiek.

Voor wie ‘old school’ is, is het verleidelijk om deze nieuwe technieken over één kam te scheren en af te doen als ‘niet beter, niet duurzaam’. Er is weerstand langs beide kanten, die ervoor zorgt dat ‘oud’ en ‘nieuw’ elkaar niet meer begrijpen. In zo’n situatie dringt een nieuwe model zich op, waarin die weerstand opgeheven wordt.

Hoe begin je aan ont-leren?

Het loslaten van gewoontes en denkpatronen, begint met het ontdekken van nieuwe. Je kan inspiratie opdoen op verschillende manieren, bijvoorbeeld door rolmodellen en pioniers te volgen - zij die vanuit een lange termijn visie nieuwe zaken uitproberen.

Content marketing bijvoorbeeld, was ooit één van die nieuwe zaken. Nu niet meer weg te denken.

Hoe speel je hierop in als werkgever?

Leren is al enige tijd niet enkel een zaak van het onderwijs. Studeren tot pakweg je 22e, werken tot pensioenleeftijd en dan op rust, is niet meer van toepassing. School, hogeschool en universiteit brengen ons namelijk kennis en vaardigheden bij die snel verouderen.

Terwijl het onderwijs steeds meer richting 'leren leren' evolueert, is het ondertussen aan de bedrijven om te investeren in allerhande opleidingen voor hun werknemers. We zien dat dit reeds wijd verspreid is, al gaat het dan vooral om bijscholingen.

Uit een recent onderzoek van Securex blijkt dat een kwart van de HR-verantwoordelijken reeds bereid is te investeren in opleidingen die géén rechtstreeks verband houden met competenties die nodig zijn voor de huidige functie van de werknemer. We denken dan aan ICT-opleidingen of taaltrainingen.

Dirk Schyvinck gaat nog een stap verder. Hij ziet werknemers in stijgende mate zélf initiatief nemen.

Wat is dan de rol van de werkgever nog? “HR moet een faciliterende rol spelen in de zelfontwikkeling van werknemers en schaalbaar leren”, stelt hij. “Dat laatste gaat om het scannen van welke kennis werknemers zelf vergaren en die verdelen over de volledige organisatie.”

Bedrijven zullen in de toekomst niet meer groeien door schaalbare efficiëntie, maar door schaalbaar leren. Met andere woorden, hoe sneller de werknemers uit je organisatie leren, hoe sneller je als bedrijf kan groeien.

Crosscast denkt graag met je mee over inspirerende opleidingen. Ontdek onze Academy of contacteer ons voor een in-company opleiding op maat.